Tervetuloa Tanka - suomalaisen tanssin tietokantaan

Tietokantahaku

Aikavälillä

Sessions

Koreografi Knif, Carl
,
Kantaesitys 5.5.2022
Kantaesityspaikka Tanssin talo, Helsinki
Tyylilaji Nykytanssi
kesto (min) 75
Lavastaja Jukka Huitila
Puvustaja Karoliina Koiso-Kanttila
Valosuunnittelija Jukka Huitila
Äänisuunnittelija Janne Hast
Kantaesiintyjät Jonna Aaltonen
Olli Lautiola
Riku Lehtopolku
Anne Pajunen (tanssija/näyttelijä)
Anna Stenberg
Terhi Vaimala
Musiikki teokselle Janne Hast
Kuvaus "Ses­sions-teok­ses­sa ky­sytään voi­ko esi­tys ol­la ti­lan­tee­na yh­tä luot­ta­muk­sel­li­nen kuin hoi­to­suh­de. Voi­si­ko tans­si ja esi­tys it­ses­sään ol­la riit­ti, jo­ka on eheyt­tä­vä? Mu­sii­kil­li­se­na läh­tö­koh­ta­na toi­mii Franz Sc­hu­ber­tin jou­sik­vin­tet­to C-duu­ris­sa. Mu­sii­kin ja liik­keen yh­tey­den li­säk­si esi­tys tut­kii esiin­ty­jien ja ylei­sön suh­det­ta.

Ky­se on ny­kyih­mi­ses­tä, hä­nen kai­puus­taan, puut­teis­taan, tar­peis­taan, pe­lois­taan ja toi­veis­taan. Ses­sions kä­sit­te­lee koh­taa­mis­ta ja koh­taa­mat­to­muut­ta se­kä näi­den in­hi­mil­li­siä ja yh­teis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Teok­sen kim­mok­kee­na toi­mi­vat eri­lai­set niin ke­hol­li­set kuin kog­ni­tii­vi­set­kin hoi­to­muo­dot. Ses­sions-ni­mi viit­taa is­tun­toon tai hoi­to­ker­taan.

Mi­ten esi­tys voi­si ko­hen­taa ko­ki­jan elä­mää? Voi­ko kat­seen al­la ole­mi­nen ol­la voi­maan­nut­ta­va ko­ke­mus? En­tä mi­ten esi­tys voi­si ol­la elä­väm­pi, mi­ten se voi­si tul­la lä­hem­mäk­si ylei­söä?

Ses­sions-teok­ses­sa Knif pa­laa myös oman me­to­din­sa al­ku­juu­ril­le, yh­teis­työ­hön tans­si­joi­den kans­sa. Teok­ses­sa kes­kiös­sä ovat tans­si­joi­den vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus, ki­neet­ti­nen kom­mu­ni­kaa­tio ja ki­neet­ti­nen em­pa­tia."
Ryhmät Carl Knif Company
Tanssijat Aaltonen, Jonna (2022)
Lehtopolku, Riku (2022)
Pajunen, Anne (2022)
Stenberg, Anna (2022)
Vaimala, Terhi (2022)