Tervetuloa Tanka - suomalaisen tanssin tietokantaan

Tietokantahaku

Aikavälillä

Ett drömspel

Koreografi Knif, Carl
Kantaesitys 8.9.2021
Kantaesityspaikka Svenska Teatern, Helsinki
Muu tyylilaji fyysinen teatteri
kesto (min) 80
Lavastaja Salvesen Erik
Puvustaja Koiso-Kanttila, Karoliina
Valosuunnittelija Huitila, Jukka
Äänisuunnittelija Hast, Janne
Kantaesiintyjät Louhio, Pekka
Musiikki teokselle Hast, Janne
Kuvaus "Carl Kni­fin tul­kin­ta Au­gust St­rind­ber­gin Uni­näy­tel­mäs­tä (Ett drömspel) ky­syy, kuin­ka mei­dän tu­li­si ym­mär­tää elä­män tar­koi­tus ja ih­mi­sen teh­tä­vä maail­mas­sa? Ta­pah­tuu­ko se tie­tei­den, hen­ki­syy­den, yh­teis­kun­nal­li­sen kamp­pai­lun tai kump­pa­nuu­den ja per­he-elä­män kaut­ta? Uu­des­sa teok­ses­saan Knif aset­taa nä­mä ikiai­kai­set ky­sy­myk­set vah­van fyy­si­sen il­mai­sun ja vi­suaa­li­suu­den kie­lel­le.

Ett dröms­pel -teok­ses­sa seu­ra­taan ju­ma­lo­len­to Ag­ne­sin une­no­mais­ta mat­kaa lä­pi maail­man ja näh­dään kuin­ka hän koh­taa ih­mi­syy­den eri puo­let. Ag­nes nä­kee ih­mi­set ja hei­dän elä­män­sä sel­lai­si­na kuin ne ovat, täyn­nä vas­ta­koh­tia ja kär­si­mys­tä mut­ta myös suur­ta kau­neut­ta. Pet­tyy­kö Ag­nes ih­mi­siin vai täyt­tyy­kö hän rak­kau­des­ta?"
Muita tietoja muut esiintyjät:
Andersson, Mårten
Burell, Per / Zilliacus, Tobias
Henriksen, Patrick
Lommi, Oksana
Nylund, Dennis
Ryhmät Carl Knif Company
Tanssijat Louhio, Pekka (2021)